Leasing af firmabil

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på leasing fra forskellige leasingselskaber

Leasing af firmabil er blevet populært

Leasing af firmabil er blevet mere og mere populært, og flere virksomheder vælger leasing af bil fremfor at købe den selv. Overordnet set findes der to former for leasing til erhverv, hvilke er henholdsvis operationel leasing og finansiel leasing.

Uanset hvilke leasingform der vælges kan der frit vælges mellem hvidpladebiler, gulpladebiler og varebiler. Leasing af firmabil har en række fordele med hensyn til likviditet og fradrag.

En firmabil kan også bruges privat hvis dette ønskes, men så skal medarbejderen beskattes af fri bil.

Bedre likviditet med leasing af firmabil

Hvis virksomheden vælger leasing frem for at købe bilen selv for deres egen kapital, bliver virksomhedens likviditet ikke påvirket i samme omfang. Dette skyldes, at med leasing binder du ikke virksomhedens kapital i en bil.

Ved at beholde likviditet i virksomheden, kan virksomheden bruge den kapital til drift og vækst i stedet for at binde den i en bil.

Fradrag for moms og leasingafgiften

Er virksomheden momsregistreret så er der momsfradrag for både moms og leasingydelsen i hele leasingperioden. Hvis bilen ønskes at bruges privat, så er der kun delvis momsfradrag på firmabilen.

Når du leaser en firmabil undgår du at skulle finansiere 25 % moms på én gang, i stedet bliver momsen delt op i små rater i hele leasingperioden. Leasingafgiften kan trækkes fra i skat som en driftsomkostninger, og virksomheden får fuld skattemæssig effekt i hele leasingperioden.

Hvordan beregnes beskatningsgrundlaget hvis bilen også bruges privat?

Hvis firmabilen skal bruges privat bliver medarbejderen der skal benytte bilen beskattet af fri bil. Beskatningsgrundlaget er vidt forskellige alt efter hvilke bil, og hvor gammel bilen er.

  • Er bilen indregistreret for under tre år siden, så bliver beskatningen beregnet ud fra nyprisen og ekstraudstyr.
  • Er bilen indregistreret for over tre år siden, så bliver beskatningen beregnet ud fra handelsværdi. Ved beskatning af fri bil efter 3 år, bliver beskatningsgrundlaget typisk en del lavere, da der sker meget fra nyprisen til handelsprisen på 3 år.

Der findes to beskatningsprocenter, hvilke er hhv. 25% og 20%. Op til 300.000 kr. vil medarbejderen blive beskattes med 25% af bilens værdi, og hvis bilen har en værdi af mere end 300.000 kr. så vil restværdien over 300.000 kr. blive beskattet med 20%.

Yderligere skal der betales miljøtillæg, hvilke er lig med 150% af den årlige grønne ejerafgift. Der er en minimums grænse på beskatningsgrundlaget, hvilke er på 160.000 kr. hvilke betyder, at hvis bilen har en værdi af 100.000 kr. så bliver beskatningsgrundlaget 160.000 kr. Du kan se eksempler på beskatningsgrundlag her.